Öncelikle Alpha kitapçıkları hukuki olarak “kitap benzeri yayın” niteliğinde olup, telif koruması
zaman damgası yoluyla Alpha Grade tarafından gerçekleştirilmiş bulunmaktadır.
Alpha Grade tanzim ettiği veya ürettiği tüm “Alphalar”ın
fikri sinai haklarına haiz olmakla beraber; izinsiz çoğaltan, herhangi bir ortam vasıtasıyla paylaşan yahut değiştiren her kişi ve kuruluşa bu hakkın sahibine sağlamış olduğu cezai ve hukuki müeyyideleri yöneltmeye muktedirdir.
Emek hırsızlığı ve korsan yayın ile mücadelemize, izinsiz basım ve yayın yapan kuruluşları bize ihbar ederek destek olacak tüm duyarlı hukukçu arkadaşlarımıza bir dönem boyunca alphalarında indirim yapılacaktır.
Yasal altyapımız hususunda gerekli ve ilgili kanuni düzenlemelere belirttiğimiz linklerden ulaşabilirsiniz;
06.01.2005 tarihli Resmî Gazete’de yayımlananan 25692 sayılı yönetmelik , http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx Mevzuat Kod=7.5.7224&MevzuatIliski=0
5070 sayılı ELEKTRONİK İMZA KANUNU’nun 3. maddesinin “h” fıkrası , http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5070.pdf
5846 sayılı FiKiR VE SANAT ESERLERİ KANUNU’nun 6-7 13-17. maddeleri ve ilgili fıkraları , https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/33768 AspxAutoDetectCookieSupport=1